Sencha, Gyokuro, aracha, bancha, fukamushicha, genmaicha, guricha, hojicha, kabusecha, kamairicha, konacha, kukicha, kyobancha, mecha, tamacha, tamaryokucha, tencha, tè verde aromatizzato

tè nero, tè nero aromatizzato, tè oolong, batabatacha, goishicha, awa bancha, tosa bancha, mimasaka bancha, erbari

Cultivar

Asahi, asatsuyu, benifuuki, cultivar # 7132, gokase, gokou, kondowase, koshun, Inzatsu 131, meiryoku, minami-sayaka, oiwase, okuharuka, okuhikari, okumidori, okuyutaka, saeakari, saemidori, samidori, sayama-kaari, uji hiji midori, yabukita, yamakai, yutaka midori, zairai

Altro

Stile di vita, teaware, dispensa

Altro

Stile di vita, teaware, dispensa

Altro

Stile di vita, teaware, dispensa